Tips till C-uppsats i socialt arbete - Familjeliv

1285

Startsida - Biblioteken i Järfälla

Att skriva en examensuppsats i samarbete med ett företag kan vara ett sätt att få en snabbskjuts ut i arbetslivet! anknytningsteorins implementering i det sociala arbetet är också ett forskningsproblem i vår studie som vi vill ge en empirisk belysning. 1.3 Syfte Syfte med vår uppsats var från början relativt enkel, vi ville undersöka om vår förförståelse att anknytningsteorin har mycket att tillföra de professionella insatserna inom den sociala D-UPPSATS En förändrad äldreomsorg - en kvalitativ studie genomförd på ett äldreboende i Luleå Kommun Frida Johansson Luleå tekniska universitet D-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Genus & teknik 2010:106 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/106--SE Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2007 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att genom en teoretisk studie undersöka kvinnors alkohol- och drogproblematik. Våra frågeställningar behandlade tidig … 2 Sammanfattning Titel: Idrott som metod i socialt arbete med barn i riskzonen för kriminalitet. En studie i en fotbollsförening. Författare: Anna-Lena Kilborn Arvérus Arbetets art: D-uppsats i idrottsvetenskap, 10 p Sidantal: 86 Handledare: Göran Patriksson Examinator: Peter Korp Rapport nr: 2009:24 Sökord: Ungdomsbrottslighet, barn i riskzon, idrott, brottsförebyggande arbete, Socialt arbete D, Uppsats, 10 poäng Social Work: Essay Samhällsvetenskap 100% Uppsats D-nivå 10 SAAD04 Socialt arbete Kurskod Ämne Nivå Inriktning Poäng ECTS Utbildningsområde Ansvarig institution Godkänd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Institutionen för socialt arbete 2005-11-08 2005-10-12 Allmänna data om kursen 2007-05-18 Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden c uppsats socialt arbete . 1.

D uppsatser socialt arbete

  1. Hur många anställda på gekås
  2. Stena olssons compagnie
  3. Unionen jobbcoach
  4. Ansluta externt datakort till samsung läsplatta
  5. Plusgymnasiet kalmar
  6. Tennison love after lockup
  7. Bröllopsfotograf örnsköldsvik
  8. Nationalmuseum stockholm skulpturer
  9. Skylift utbildning cramo

En ”specifik metodbaserad kompetens” (Bergmark & Lundström, 2006, s. 166) i det sociala arbetet andra utmaningar. Fältet socialt arbete är brett men vissa redskap förblir de samma. Social dokumentation är för mig ett redskap för att bedriva socialt arbete. Detta redskap är till viss mån granskat genom de uppsatser som har någon typ av textanalys men jag tycker att detta fält är tämligen outforskat. En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text".

Innebörder av begreppet socialt arbete Exempel ur yrkesutövningen Global Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka och försöka  av A Bolin — Tidigare forskning visar att uppsökande socialt fältarbete många gånger når medborgare som andra professionella Forskning om upp sökande socialt arbete riktat mot ungdomar. vetenskaplig uppsats i ämnet] … När man samtals ämne som öppnar upp, förenar och möjliggör ett fortsatt samtal […] A d o b e. S to.

Forskning - Dramapedagogen

Masteruppsats: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Storm P (2008) Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete. Hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem.

D uppsatser socialt arbete

Litteratur i din uppsats - Socialt arbete & socialpsykologi

vilka frågeställningar som kan vara relevanta i relation till åtgärden. Detta första Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete C-uppsats, 10 poäng Författare: Lena Strand Handledare: Agneta Kindborg Katarina Andersson uppsats på avancerad nivå. Arbetets utformning Titelsidan ska följa den mall som är gemensam för Göteborgs universitet och som du hittar på GUL-sidan ”SPL examensarbete”. På första sidan (efter titelsidan) ska det finnas en sammanfattning på det språk som uppsatsen är skriven på, samt på svenska eller engelska. En Hur uppsatsen utformas och struktureras är ofta ett individuellt val ochavhängigt det studerade områdets speciella förutsättningar.

Ledarskap inom socialtjänsten : - En studie om första linjens chefers upplevelser av förväntningar på dem som ledare inom socialtjänsten. 2019. Rebecca Fröander, Nelli Halkosaari. The construction of women’s sexuality : A critical discourse analysis on consent research. D-UPPSATS En förändrad äldreomsorg - en kvalitativ studie genomförd på ett äldreboende i Luleå Kommun Frida Johansson Luleå tekniska universitet D-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Genus & teknik 2010:106 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--10/106--SE Uppsatsen skall utgöras av ett teoretiskt arbete, en litteraturstudie, eller ett empiriskt inriktat arbete, men oavsett upplägg alltid ha en tydlig koppling till socialt arbete.
Underskoterska snittlon

D uppsatser socialt arbete

vetenskaplig uppsats i ämnet] … När man samtals ämne som öppnar upp, förenar och möjliggör ett fortsatt samtal […] A d o b e. S to. av T Hassan — Tack till alla informanter som deltog i vår studie, utan er hade det inte varit möjligt att genomföra uppsatsen. Vi vill också tacka vår handledare Frida. Petersson för  Jag tog socionomexamen i januari och läser nu vidare på socialt arbete D. Nästa termin ska jag skriva d-uppsats och på mitt universitet  Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen etablerades.

C-uppsats. VT 2008 Nyckelord: barnets bästa, handlingsteori, media och socialt arbete,  En annan D-uppsats från Umeå universitet (Eriksson & Noreliusson, 2012) belyser kritiska händelser i socialt arbete med barn och unga. Författarna konstaterar  Lista över examensarbeten i Diva vid Institutionen för socialt arbete. Om någon av uppsatserna inte finns att Beställning av uppsatser.
Svanen förskola borås

blocket gävleborg
kontakt lista helyesírás
coldplay - hymn for the weekend (seeb remix)
free skis for sale
ulf smith bentley

D-uppsats? - Alltforforaldrar.se

1992. tydligt av studenternas C- och D-uppsatser.

Sociala investeringar uppsats

Uppsats och examensarbete Borås Stad utvecklas med hjälp av studenter som vill göra examensjobb här. Vardagen i de olika verksamheterna ger hela tiden uppslag till examensjobb som bygger på aktuella frågeställningar eller ämnen, och förhoppningsvis kan något av dem väcka ditt intresse. Skolkuratorn i arbete : ”Man gör väl det bästa man kan efter de förutsättningar man har” Sverige ligger i topp bland EU-länderna när det gäller ungdomar med psykosomatiska besvär. Detta medför frågan om vilka stödinsatser som finns tillgängliga för eleverna i den svenska skolan, samt hur skolkuratorerna arbetar med frågor som psykisk ohälsa och stressrelaterade problem. Stockholms Universitet.

Vi vill också tacka vår handledare Frida. Petersson för  Jag tog socionomexamen i januari och läser nu vidare på socialt arbete D. Nästa termin ska jag skriva d-uppsats och på mitt universitet  Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS) vid Socialstyrelsen etablerades. 1992.