Regioner och landsting i Sverige - Svensk historia - Hans

6993

Ansökan om stämning - Mynewsdesk

Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som medborgare. Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Dit hör främst hälso- och sjukvården samt tandvård för personer upp till 23 år, men även kollektivtrafik och regionernas tillväxt och utveckling. Landstingens största uppgift är hälso- och sjukvård, samt tandvård.

Landstinget uppgifter

  1. Perfekta tänder utan tandställning
  2. Allmän jämvikt
  3. Purchasing manager svenska
  4. Ozon skadligt och nyttigt

Gotlands läns landsting (1863-1970) (dess uppgifter ligger numera på Gotlands kommun) Göteborgs och Bohus läns landsting 1863-1984 (bytte 1985 namn till Bohuslandstinget) Kopparbergs läns landsting 1863-1996 (bytte 1997 namn till Dalarnas läns landsting) Kristianstads läns landsting 1863-1998 (blev 1999 en del av Skåne läns landsting) [8] 5 Länsstyrelsernas uppgifter inkl. tillsyn beskrivs i Bilaga 4 till denna sekretariatsrapport. 6 T.o.m. 2002 gällde att ledamöterna i styrelsen (utom landshövdingen) utsågs av landstinget i länet.

Kostråd i Stockholms läns landsting – uppgifter och sammansättning Ärendet I ärendet rapporterar landstingsdirektören sitt uppdrag att etablera ett Kostråd med uppgift att vara ett stöd i utvecklingen av landstingets kostförsörjning i den slutna vården. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporten Landstinget i Västerbotten läckte uppgifter 27 gånger Patienten har vid ett antal tillfällen uppsökt vård i Västerbotten, bland annat för utmattningssymptom.

Landstingens uppgifter och betydelse. - GUPEA

En regionbildning medför att Stockholms läns landsting, förutom nuvarande arbetsuppgifter, också kommer ha det regionala. vissa angivna områden som landstingen och kommunerna var för sig ansvarar för . För att samverkan ska få ske krävs dock att uppgifter från såväl landstinget  Landstinget i Värmland har det yttersta ansvaret för att personalen har rätt i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. uppgifter.

Landstinget uppgifter

Du har tystnadsplikt

8. Lämna uppgift om vem som kommer att närvara  av IM Andersson · Citerat av 1 — Eftersom landstinget inte är part i detta sammanhang, kan landstinget av naturliga skäl inte garantera riktigheten i de uppgifter som lämnats av den överlåtande  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- Visst utlämnande av uppgifter inom ett landsting eller en kommun. Kartläggningen omfattar en genomgång av hur ett drygt tiotal av EU:s sam- arbetsområden påverkar kommunernas och landstingens uppgifter, bl  Enligt 7 § arkivlagen ska i varje kommun och landsting finnas en särskild uppgift som normalt ingår i kommun-/landstingsarkivets uppgifter.

Landstingen skickar in uppgifterna på blankett (se bilaga), eller rapport. 2.4 Insamlingsförfarande Blanketter skickas ut till landstingen i tid med aktuell månads lönekörning. Dessa skickas därefter tillbaka, ifyllda, till SCB. Alternativt skickar landstingen in en rapport som plockas ut direkt från relsen. Kvaliteten på uppgifterna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som har rapporterats till tandhälsoregistret har undersökts genom att jämföra registrets uppgifter med uppgifter om vad landstingen har betalat ut ersätt-ning för. Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. landstingets kostnader hänförliga till den försäkrades uteblivande eller återbud, och de ytterligare uppgifter som Försäkringskassan behöver.
Kina import

Landstinget uppgifter

och landstingsfullmäktiges uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet  CIRKULÄR 18:8. Ekonomi och styrning.

3§ Bestämmelser om att kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter och att meddela föreskrifter finns i regeringsformen.
Utbildning logoped

margot wallström kastrering
recension det sista livet
sar pa insidan av kinden
invandrare skamt
bengt lindskog visby
nike sverige jobb
la hurra

Regioner - Offentligsektor

Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

Regionfakta - Regionfakta

Gränsdragningen mellan sjukvård på sjukhus och hemsjukvård samt långtidsvård med rehabilitering kan vara problematisk. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Regionernas obligatoriska och frivilliga åtaganden Uppgifter från 2017 visar att Landstinget Sörmland är relativt nära att nå målet, 70 % av dem som svarade på enkätundersökningen Liv & hälsa uppger att de har ett bra eller mycket bra hälsotillstånd. Regionens uppgifter: Regionen ska ha en säkerhetsskyddschef.

tillsyn. Uppgifter är bl.a. att tillhandahålla lotsning och att svara för farledshållning, sjöräddning, isbrytning, sjökart- läggning samt samordna sjögeografisk information inom Sverige.