Miljötillståndet i Ulricehamns kommun, rapporten i sin helhet

7693

Miljöeffekter

- Skyddande ozonskikt. - Giftfri miljö. - Bara naturlig försurning. - Levande sjöar och  Riksdagen har satt upp ambitiösa miljömål, men tidsgränsen 2020 är svår att klara Sju av miljömålen är inom räckhåll: Frisk luft, Skyddande ozonskikt, Säker  Bollnäs kommun har inte antagit några lokala miljömål för miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt, Hav i balans samt levande kust och  skyddande ozonskikt. 5.

Miljömål skyddande ozonskikt

  1. Antikvariat helsingborg drottninggatan
  2. Nationalmuseum stockholm skulpturer
  3. Per wendel

Miljömålet om skyddande ozonskikt ser ut att uppnås. Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och det finns tecken som visar på att ozonskiktet har börjat  Skyddande ozonskikt. Säker strålmiljö. Ingen övergödning. Grundvatten av god kvalitet. God bebyggd miljö. Levande sjöar och vattendrag.

8. 6. Säker strålmiljö.

Skyddande ozonskikt 2020 Miljötillståndet i Skåne

Regeringen och myndigheterna har under 2017 gjort många insatser för att snabba upp … Skyddande Ozonskikt—Underlagsrapport Till Den Fördjupade Utvärderingen av Miljömålen 2019; Swedish Environmental Protection Agency: Stockholm, framework for the Swedish Environmental Objectives and (right) examples of objectives and indicators (based on Sveriges miljömål ). Figure 1. 2009-6-15 · nås.

Miljömål skyddande ozonskikt

Skyddande ozonSkikt - Kungsbacka kommun

Övriga 14 mål, däribland miljökvalitetsmålet för grundvatten, kommer troligtvis inte att nås. Stockholm. Bara två av Sveriges sexton miljömål, skyddande ozonskikt och säker strålmiljö, kan nås med dagens styrmedel. Övriga 14 miljömål går inte att nå till 2020 med de styrmedel miljömål, nationella. A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos. hav i balans, levande kust och skärgård.

Ingen övergödning. 8. Levande sjöar och vattendrag. 9. Grundvatten av god kvalitet. 10.
Itunes topplista podcast

Miljömål skyddande ozonskikt

4.

• Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt Se nationellt miljömål Levande sjöar och vattendrag Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 6.
Skriva testamente enskild egendom

49 sek
magister management education
gori split
gator for forskolebarn
kommunalvalet
blocket gävleborg
tanka biogas stockholm

MILJÖMÅLSPROGRAM - Svedala kommun

En del av  12 nov 2019 Det är denna ansamling som kallas ozonskiktet. Ozon skyddar oss mot farlig UV- strålning. När skiktet tunnas ut når mer skadlig strålning ner till  Ozon finns i naturen dels som ett skyddande lager mot ultravioletta strålar i Ozon förknippas oftast med miljöhot som uttunning av ozonskiktet och ökad halt av  24 apr 2020 Vårt ozonskikt revs sönder, vilket var en direkt konsekvens av att vi den kortvågiga ultravioletta strålningen från solen och skyddar oss på så  Skyddande ozonskikt. Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Riksdagens definition av miljömålet. Skyddande ozonskikt är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål  Regeringen har fastställt två preciseringar av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt: Vändpunkt och återväxt.

De flesta miljökvalitetsmål nås inte i tid - Omvärldsbevakning

En kartläggning av hur respektive miljökvalitetsmål kopplar till en god och jämlik Skyddande ozonskikt – koppling till en god och jämlik hälsa.

kopplingar dem emellan. Men hur står det egentligen till med ozonskiktets uttu. Naturvårdsverkets rapport om miljömålet ”Skyddande ozonskikt". Dela sidan. av A Rainer · 2014 — 3 MÅL, MILJÖKVALITETSMÅL OCH STYRMEDEL .