Företaget går dåligt. Jag måste säga upp personal. Hur ska

8789

Uppsagd eller avskedad? Det här är dina rättigheter - SevenDay

För att man ska kunna säga upp någon så ska saklig grund föreligga. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste alltid ha saklig grund. Saklig grund kan i sin tur vara av två slag; personliga skäl eller arbetsbrist. Oavsett vilken grunden för uppsägningen är måste arbetsgivaren ha prövat möjligheten till omplacering av den anställde innan hen går så långt som till uppsägning. Uppsägning på grund av arbetsbrist är en viktig förändring i verksamheten. Därför måste du som arbetsgivare förhandla med facket enligt medbestämmandelagen (MBL).

Inget kollektivavtal uppsägning

  1. När börjar nya pensionsreglerna gälla
  2. Lokalvardare lon efter skatt
  3. Nsva org nr

Men tala med din arbetsgivare – fråga vilka villkor som gäller, be att få ta del av de företagspolicys som finns. Finns det saker som jag går miste om utan kollektivavtal och som jag själv inte kan förhandla till mig? Kollektivavtal är ett avtal mellan Kommunal (eller ett annat fackförbund) och en arbetsgivare. Avtalet styr löner och övriga anställningsvillkor för dig som arbetstagare. Kollektivavtalet styr vad som gäller på arbetsplatsen.

Ett anställningsavtal ska   Om du inte omfattas av något kollektivavtal har du en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Kom överens med din chef om vilken dag  Arbetsgivaren kan genom kollektivavtal komma överens med berörda fackförbund om att göra avsteg från turordningsreglerna.

Vilken uppsägningstid har jag? Kommunal

Givetvis kan parterna avtala om en annan uppsägningstid, så länge denna är längre än vad lagen stadgar. Skriv Anställningsavtal Gå tillbaka. Vad gäller vid uppsägning om man saknar kollektivavtal? Om man som arbetsgivare hamnar i en situation där en eller flera arbetstagare behöver sägas upp så behöver man inleda en förhandling.

Inget kollektivavtal uppsägning

Företaget går dåligt. Jag måste säga upp personal. Hur ska

Uppsägning på grund av arbetsbrist är en viktig förändring i verksamheten.

Det innebär att du bör kolla upp ditt kollektivavtal för att få en mer exakt överblick över vad som gäller vid en uppsägning. Finns inget kollektivavtal är det LAS som gäller. Vad exakt anger LAS om uppsägningstiden Har arbetsgivaren inget kollektivavtal, och det heller inte är något bestämt mellan dig och arbetsgivaren, gäller vid egen uppsägning en (1) månads uppsägningstid. Det oavsett hur länge du varit anställd.
Folkuniversitet helsingborg schema

Inget kollektivavtal uppsägning

Det är viktigt att arbeta hela din uppsägningstid om du och din arbetsgivare inte bestämt något annat. Begär ett arbetsgivarintyg När anställningen är avslutad ska du få ett arbetsgivarintyg, ett tjänstgöringsintyg och helst lite referenser. Du ska också se … Inget kollektvavtal?

Inget kollektivavtal? Information om hur du tillämpar korttidsarbete/korttidspermittering finns hos Tillväxtverket.
Lastvikt släpkärra

inloggen bol.com kobo ereader
offertmall boende
lediga bostäder jönköping
oatly china
matte film for tv

Skaffa ett tydligt anställningsavtal - Ny Teknik

Inget kollektivavtal? Information om hur du tillämpar korttidsarbete/korttidspermittering finns hos Tillväxtverket. Information till arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF. Här hittar du instruktioner om hur du går tillväga för att begära förhandling om korttidspermittering och uppsägning på grund av … Läs mer Prejudikat från Arbetsdomstolen om Uppsägning av kollektivavtal.

Uppsägningstid Civilekonomerna

En tillsvidareanställd arbetstagare som säger upp sig själv har en månads uppsägningstid om inget annat avtalats. Kontakta Jusek Har ni inget kollektivavtal på din arbetsplats. Kontakta gärna vår medlemsrådgivning för att få råd när du ska skriva anställningsavtal eller om du vill att din arbetsgivare ska teckna kollektivavtal. Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen ofta saknar tillräcklig flexibilitet.

Vad har du för heltidsmått? Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka.