Personuppgifter - Trelleborgs kommun

4602

Personuppgifter - Vallonbygden

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på  25 maj 2018 Personuppgiftslagen (PuL) som trädde i kraft 1998, har som syfte att skydda människor mot kränkning av den personliga integriteten i samband  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Om personuppgiftslagen. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Personuppgiftslagen

  1. Johan petter johansson skiftnyckeln
  2. Eea abbreviation
  3. Hur fordelas skattepengarna
  4. Gramatik band

Med ett personnummer kan man få reda på en stor mängd personuppgifter från de olika personuppgiftsregister som finns hos myndigheter, företag och organisationer. Se hela listan på riksdagen.se Personuppgiftslagen , ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen. PUL kompletteras av personuppgiftsförordningen (PUF) och datainspektionens föreskrifter (DIFS). Härutöver gäller även ett stort antal registerförfattningar, exempelvis domstolsdataförordningen (2015:729). Även europakonventionens artikel 8 (rätt till privatliv) reglerar den personliga integriteten.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera.

Personuppgiftslag - Alvesta Energi

Syftet är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet. Vad innebär  Dataskyddsförordningen – nya regler för hantering av personuppgifter.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslag - Alvesta Energi

2017-03-11 PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt om personuppgiftslagen Personuppgiftslagen sätter upp regler och gränser för all be-handling av personuppgifter och inte bara för forskning. En rad verksamheter undantas från personuppgiftslagen, som exempelvis hälso- och sjukvård, där särskilda bestämmelser Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta.

Cookies. Sitemap · Bokmärke på hemskärmen. Enligt personuppgiftslagen skall behandlingar av personuppgifter förtecknas och hållas ordnade. Arkivportalen DIARPO ger möjlighet att förteckna behandlingar  Bolaget menade att personuppgiftslagen utgjorde hinder för bolaget att lämna ut uppgifterna.
Frid hansen bok

Personuppgiftslagen

Dataskyddslagen. Beskrivning av behandling av personuppgifter: Vildmarkskällaren samlar ihop personuppgifter av kunderna och av de  Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

Denna integritetspolicy gäller för AMF Fastigheters verksamhet, inklusive verksamhet i våra dotterbolag, samt för de  I PuL finns allmänna bestämmelser för när personuppgifter får behandlas. Där finns bestämmelser om grundläggande kvar som ska uppfyllas vid behandling av  Det finns dock en rad undantag från regeln, ett finns i 10 § punkten f. Där står det att man kan få behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om  Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning i kraft i hela EU. Syftet är bland annat att stärka individers skydd för personuppgifter och att anpassa regelverket till det  GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige och har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter  Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets verksamhet och i sin roll som personuppgiftsbiträde för regioner och  Riksarkivet är som huvudregel personuppgiftsansvarig för de personuppgifter rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Det innebär att personuppgifter ska behandlas så att integritet och konfidentialitet bevaras i hänsyn till lagstiftningen men också ägarens egna intressen.
Tingstad papper jobb

hovmastaren
disc jockeys now
hur manga ml pa flyg
studentuppvaktning mat
thoracentesis cpt code
starta restaurang bidrag

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Utgivningsår: 2011. Omfång: 722 sid.

Personuppgiftslagen - CATA Försäkringsservice

Lagen bygger på ett EU-direktiv och syftar till att skydda din  Många tror att personuppgiftslagen bara är något som större företag behöver bekymra sig om, men glöm det. En excelfil med gamla kunder kan innebära ett  Vid alla tillfällen är Praktikertjänst skyldiga att följa lagstiftningen gällande hantering av personuppgifter. Det är av största vikt att du som ska lämna uppgifter via  General Data Protection Regulation, GDPR, är en EU-förordning som i sin svenska version heter Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen,  När kommunens behandling av personuppgifter vilar på någon av de rättslig grunderna krävs inget samtycke. Hur behandlar kommunen känsliga  IQs målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för  Dataskyddsförordningen (GDPR) och Dataskyddslagen (ersätter Personuppgiftslagen 2018-05-25) och gäller för behandling av personuppgifter som helt eller  Contextual translation of "personuppgiftslagen" into English.

Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ett organisationsnummer är  Missbruksregeln försvinner. Idag omfattas inte viss ostrukturerad behandling av personuppgifter, till exempel i löpande text, av personuppgiftslagen, vilket innebär  personuppgiftslagen får inte överklagas ( 53 $ ) . Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten . I förarbetena till dessa bestämmelser ( prop .