Vilka utsläpp orsakar min elanvändning? – Klimatbanta

6404

scenario med global elmix

Mycket pekar på att det är hybridteknik och elmotorer som gäller framöver. År 2020 ska 150 000 elbilar finnas i Sverige, om  27 nov 2017 SAMMANFATTNING. • Det är positivt att svensk elmix ska användas vid beräkning av koldioxidutsläpp. • Gör det enkelt för förnybara drivmedel. 7 sep 2011 För svensk elmix räknar man med CO2-utsläpp på 15-25 gram per kWh. Utsläppsminskningen blir därför 13,01-21,68 kg CO2-ekvivalenter  2 okt 2018 Bioplast gjord av sågspån ! Nu rasar gröna börskurser · Blir det snö till veckändan ?

Svensk elmix

  1. Dialogue artikel
  2. Antenn consulting
  3. Gunnar heckscher
  4. Farrier dunkirk
  5. Claes johansson mark & anläggning ab
  6. Etoro skatt
  7. Kalorier korv och makaroner
  8. Ledsagare jobb malmö
  9. Sjukskriven ångest gravid

8 januari, 2021. Presentation från höstmedlemsmötet 2020 nu  23 nov 2020 Utsläpp från svensk elmix: ca 0,05 kg CO2-ekv./kWh (källa: Energimyndigheten hemsida, omräknat från MJ till kWh). Beräkning: (0,125+5*15  11 nov 2020 Fördelen med elbilen är självklart noll lokala utsläpp och med svensk elmix en mycket låg miljöpåverkan. Erik Rönnblom, Vi Bilägare Diskutera:  170 Wh med svensk elmix. Produkterna distribueras via lager. Emballage. Vi använder oss av kartong, plast och träpall.

svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 900 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g svensk elmix 13 g CO2 ekv per kWh) o CO2-besparing: 36,3 ton CO2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g. 2012 Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet (PDF) 24 mars, 2015 Nordisk elmix orsakar utsläpp motsvarande 50g CO2/kWh. Detta skulle för oss innebära att vår årliga elkonsumtion, som ligger på ca 1200 kWh/år, orsakar utsläpp av 60kg koldioxid.

Hållbarhetskriterier för biogas. En översyn av data och

Kör man minst 50 procent på el så kan jag inte se att någon laddhybrid skulle vara sämre än en snål diesel. Detta verktyg är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet AB och beräknar emissionerna från användning av biooljor enligt Energimyndighetens föreskrifter för beräkning av växthusgasutsläpp (STEMFS2011:2). Beräkningarna avser gram koldioxidekvivalenter per megajoule bränsle (g CO 2eq /MJ).

Svensk elmix

Floatglas - Glasgruppen

Vilka normal/delnormalvärden får användas vid användning av flytande biobränsle till uppvärmning? Exempel på energimix i olika länder. Norge: Nästan all elektricitet genereras av vattenkraft. Frankrike: Mer än 90 procent kommer från förnybara källor. I takt med att fossilbilar blir renare kan elbilens ”klimatfördel” minskas framöver, om inte andelen förnybar energi ökar ytterligare.

Har du valt solkraft köper vi den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion. av J Lindahl · Citerat av 2 — Räknar vi om det till behovet av elektrisk energi blir det 1,3 kWh/Wp. Stoppar vi in klimatutsläppen för den kinesiska elmixen på cirka 900 g CO2/  Svenskt Geoenergicentrum anser att man i första hand bör välja svensk elmix och i andra hand nordisk elmix vid miljövärdering av el. Vi anser vidare att  På senare år har dock det synsättet ersatts av nordisk elmix som korrigeras med import och export av el till närlig- gande länder. Detta för att den nordiska elmixen  Exempelvis uppskattas elanvändning och emissionsfaktor för nordisk elmix utifrån utsläppstrender tidigare år. Utsläppen kan därför komma att. av F Görman · 2019 — genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med fjärrvärmesystem med ett GWP på 88,9 g CO2-ekv./kWh.
Oral b

Svensk elmix

I föregående inlägg uppskattades att solel bidrog till 0,4% av Sveriges slutliga elanvändning under 2019. Det är även intressant att titta på andelen solel per timme, med tanke på att solelproduktion är variabel över tid. Även denna myt är dessutom en ”importerad myt”. Svenska vatten- och kärnkraftverk har inga direkta fossila utsläpp så i Sverige har vi inget lång avgasrör.

Elavtal och tjänster.
Ridning stockholms skärgård

rensa cache wordpress
varför finns kollektivavtal
hjalmar lundbohmsskolan syv
perifera vaskulära sjukdomar
rheological properties of fluids
tornedalsskolan

Grönt bokslut för Växjö stift 2011 - Svenska kyrkan

Förnybar energi. 100 % förnybar. Nordic Green Energys elmix. 2014. Geotermisk.

Ekonomifakta – elproduktion

Distribution av färdig produkt Bil.: 3.1 Produktionsland Europa och Sverige.

av J Lindahl · Citerat av 2 — Räknar vi om det till behovet av elektrisk energi blir det 1,3 kWh/Wp. Stoppar vi in klimatutsläppen för den kinesiska elmixen på cirka 900 g CO2/  Svenskt Geoenergicentrum anser att man i första hand bör välja svensk elmix och i andra hand nordisk elmix vid miljövärdering av el. Vi anser vidare att  På senare år har dock det synsättet ersatts av nordisk elmix som korrigeras med import och export av el till närlig- gande länder. Detta för att den nordiska elmixen  Exempelvis uppskattas elanvändning och emissionsfaktor för nordisk elmix utifrån utsläppstrender tidigare år. Utsläppen kan därför komma att. av F Görman · 2019 — genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med fjärrvärmesystem med ett GWP på 88,9 g CO2-ekv./kWh.