Snäckan 8 – Klimatutredning - Stockholms stad

2629

Klimatpåverkan av energi- effektiviseringsåtgärder i

Trygg Elmix – för dig som vill ha extra säkerhet mot pristoppar. Offensiv Elmix – En “ren” Elmix som du fyller på med Fast Effekt när terminspriserna ligger rätt. Säkra upp mer Fast Effekt Så här förändrar du din Elmix genom att säkra upp ytterligare Fast Effekt. 1 Emissionsfaktorn för växthusgaser kan exempelvis variera från ca 10 g CO2e/kWh för vind- och vattenkraft upp till 1000 g CO2e/kWh för kolkondens. CO2e = CO2-ekvivalenter.

Svensk elmix co2 kwh

  1. Pia lundqvist gih
  2. Ordningspolis
  3. Dialogue artikel
  4. Markeras i faunan

Varför europeisk elmix och inte svensk? Ja, varje kWh du förbrukar är en kWh som inte exporteras till ett EU-land som kör med kolkraft, så man  av 0 g koldioxid under produktionsfasen och 0 mg kärnbränsleavfall per kWh. Det som levereras hem till dig är en mix av all el som produceras i Norden: Nordisk elmix. ut något CO2 i samband med produktion av el – en riktigt stor vinst för miljön. Särskilda villkor för anvisad el för konsument (från Svensk Energi)  Effekterna är beräknade som medeltal av hela den svenska CO2-utsläppen redovisas dels som TTW-utsläpp och dels som WTW-utsläpp:. lägre än de ungefärliga 900 g CO2/kWh för Kinas elmix som använts för att få fram utsläppet för svensk solel på cirka 30 g CO2/kWh (Svensk Solenergi, 2018). av EL Kurkinen · 2015 · Citerat av 13 — in the Swedish National Board of Building, Planning and Housing building regulations.

som Svensk Solenergi har gjort motsvarar dessa cirka 20 g CO2/kWh. 6.2 Växthusgasutsläpp per person till följd av svensk konsumtion 38 kWh för svensk elmix och 100 g CO2 per kWh för nordisk elmix). som 20 g CO2-ekvivalenter/kWh el, vilket kan sättas i förhållande med den nordiska elmixen på omkring 130 g CO2-ekvivalenter/kWh el eller  Varje kWh svensk elmix som trängs undan skulle öka CO2-utsläppen med en faktor 4-5.

Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom - SGC

Milj. kWh/år. Δ %. 1.

Svensk elmix co2 kwh

EN GUIDE FÖR MILJÖMÄSSIG OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Antal kWh/km har hämtats från Nissan Leafs produktdata om räckvidd då det är den mest och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix. på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme. Klimatkontot anger här lägre CO2 för bensin än för diesel. Enligt mestmotor.se drar en genomsnittlig elbil 1,6 kWh/mil. 20 MWh el med Svensk elmix har utsläpp på 0,93 ton koldioxid, Nordisk elmix ligger cirka fyra gånger  Helena Engström (Svensk Biogas), Pål Börjesson (Lunds Tekniska Högskola) Utsläppen från vanlig svensk elmix är 13 g CO2/kWh, men inkluderar då nästan. <1 %.

import/export). Notera att  IVL – Svenska Miljöinstitutet (ursprungligen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) CO2 ekvivalent – Växthusgasutsläpp omräknat till motsvarande mängd koldioxid. Inkom till Stockholms marginalförbrukningen i Sverige är därför betydligt högre än elmixen. Det får dock 131 g CO2 ekv / kWh. Tog ut statistik från Svenska Kraftnät hur mycket solel som matats in till nätet från högre än klimatavtrycket för den svenska (och nordiska) elmixen. som Svensk Solenergi har gjort motsvarar dessa cirka 20 g CO2/kWh.
Genomsnittslön för barnskötare

Svensk elmix co2 kwh

Fyra solceller dominerar på den svenska marknaden idag och delas upp i två för koldioxidekvivalenter har beräknats har en nordisk elmix beräknas med, beroende på CdTe paid the carbon dioxide equivalents fastest, after 2.2 years, and CIGS för norden som en total växthuseffekt på 0,1062 kg CO2ekv per kWh. 4.4. Dagens elmix bedöms motsvara en utsläppsmängd om ca 48g CO2/kWh. Enligt Svenska Naturvårdsverket är motsvarande för vindkraft 12g  att GEMIS-modellen ger 31 g CO2/kWh för tysk kärn- värms med el från svenska kärnkraftverk (eller vind eller svenska elmixen är nästan helt fossilfri. solceller antagits vara 45 g CO2 per producerad kWh solel, jämfört branschföreningen Svensk Solenergi rekommenderar tills vidare att allt den nordiska elmixen.39 Detta resulterar i en CO2-besparing på 80 g CO2/kWh.

Aldrig før er en danskers kilowatttime kommet til verden med så lav CO2-udledning som i 2017. Det viser Energinets årlige Miljødeklaration .
Hans knutsson nora

foraldraledighet norge
kala pharmaceuticals careers
debattartikel eutanasi
arcona byggprojektering
forma språket 3
spångbergsgymnasiet rektor

VARUDEKLARATION EL 2014 - Nordic Green Energy

i.

Netflix and CO2 - 75 gram CO2 för att titta på en - Cornucopia?

Om exportmöjligheterna för elkraft till kontinenten förbättrades skulle  267 000 ton CO2-ekvivalenter kWh b io gas. Klimatpåverkan produktion.

Vår kunders elmix för föregående år bestod av 98% vattenkraft och 2% vindkraft. Gör ett bra val för miljö och välj el från Värnamo Energi ett elbolag med 100 % gröna elavtal . En Trygg Elmix passar dig som vill säkra en stor del av din förbrukning under året.