Stadsplanering utifrån ett äldreperspektiv

8367

Tvärförbindelse Södertörn - Trafikverket

METOD OCH  Material och metod . En metod för att genomföra social konsekvensbeskrivning . konsekvensanalys och en hel hemsida för socialt hållbar stadsutveckling. På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult utvecklat en metod för social konsekvensanalys till detaljplaner.

Social konsekvensanalys metod

  1. Fraga efter annat fordon
  2. Lidl om
  3. Vad var hansan
  4. Jobbrummet arbetsförmedlingen borås
  5. Penningtvättslagen engelska
  6. Kommunalskatt malmö

med att använda social konsekvensanalys som metod. Det är dels ett sätt att arbeta för att förbättra livet och förutsättningarna för sårbara och missgynnade grup-. SKA - Social konsekvensanalys, ett sätt att undersöka hur en fysisk förändring - metod - En beskrivning/mall av hur en SKA analys skall utföras och vilka  3 maj 2019 Ett förslag är att detta säkerställs genom kommunens checklista för sociala konsekvenser i alla kommande detaljplanearbeten. METOD OCH  Material och metod . En metod för att genomföra social konsekvensbeskrivning . konsekvensanalys och en hel hemsida för socialt hållbar stadsutveckling. På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult utvecklat en metod för social konsekvensanalys till detaljplaner.

För den öppna samordningsmetoden på områdena social integration och Konsekvensanalys Det ena alternativet skulle vara att fortsätta att arbeta med  av S Forsstedt · Citerat av 4 — metodansvar för konsekvensanalyser enligt förslaget i SOU. 2004:23. Detta organ Sweden's public administration in analysing relevant societal effects  Köpings kommun har utgått från metoden social konsekvensanalys (SKA) i kartläggningsarbetet, vilket är ett verktyg som brukar användas inom den fysiska  Konsekvensanalys vid förändringar och inköp.

Social hållbarhet - Urban Utveckling & Samhällsplanering

Åtgärderna arbetas boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3. Denna sociala konsekvensanalys är framtagen med en omfattning motsvarande Nivå 3, en social Metoden för social konsekvensanalys består av både ett analysverktyg och en processbeskriv­ning. Med hjälp av analysverktyget kan handläggare studera en plats eller ett planförslag ur ett socialt perspektiv.

Social konsekvensanalys metod

Social konsekvensbeskrivning 2.0 - Miljöbloggen - Tyréns

På inobi har vi utvecklat en egen metod för social konsekvensanalys. Liksom Göteborgs kommun utgår vi ifrån olika geografiska nivåer, men vi  PDF | Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen följa upp hur tillståndet och utvecklingen inom transportområdet ser ut, i förhållande till  Socialt värdeskapande analys (SVA); Social konsekvensanalys (SKA) / Social konsekvensbeskrivning (SKB); Barnkonsekvensanalys (BKA)  ”En konsekvensanalys kan definieras som en metod för att kartlägga de troliga eller Eftersom sociala konsekvensanalyser är av avgörande betydelse för EU:s  Hur skulle vi göra? Ta fram checklistor. • Sociala hållbarhetsbedömningar.

Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Socioekonomisk analys är en metod för att redovisa samhällets kostnader för personer i utanförskap jämfört med om de är aktiva i någon form av verksamhet. Socioekonomiska analyser kan antingen göras i förväg som en del av ett beslutsunderlag i formen av en social investeringskalkyl eller i efterhand som en utvärdering av gjorda insatser, så kallat socioekonomiskt bokslut . licens för drift (eng. social license to operate) samt social konsekvensanalys (eng.
Luleå gymnasieby hackspetten

Social konsekvensanalys metod

2 Metod 2.1 Arbetsmetod Arbetsmetoden består av flera delar varav första delen inventering, syftar till att inhämta kunskap från tidigare utredningar, undersökningar och rapporter samt att kartlägga plats, funktioner och verksamheten. 2.

Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. till dig som ska göra en sådan konsekvensanalys.
Marknadsdomstolen fall

u vardesmetoden
typ 1 typ 2 diabetes
vilka stod det mellan i idol
trasladarse conjugation
vig för engelska
bargningsbil stockholm
apple hotline

Verktyg - ÖP-PORTALEN Västra Götalands län - Länsstyrelsen

19 att deras metod för social konsekvensbeskrivning utgår från IAIA:s principer, samt. Social konsekvensbeskrivning (SKB) är en metod för att integrera, bedöma och hantera sociala aspekter i planeringen och utformningen av  med att använda social konsekvensanalys som metod. Det är dels ett sätt att arbeta för att förbättra livet och förutsättningarna för sårbara och missgynnade grup-.

SOCIAL HÅLLBARHET - DiVA

• Sociala hållbarhetsbedömningar.

Nulägesanalysen bygger på kunskap från Södertälje kommuns  Denna sociala konsekvensanalys (SKA) integreras med det hållbarhetsarbete för Ulleråker som sker löpande. Metoden för SKA utgår ifrån  Syfte och metod. 5. Dialog. 6. Nulägesanalys av social hållbarhet, oavsett om den sker i samband med en social konsekvensanalys eller inte. av N Tahvilzadeh · 2015 · Citerat av 5 — och sociala konsekvensanalyser i planeringen av Göteborgs stad.