10 steg till jämställda löner - Livsmedelsföretagen

1416

Tid: Måndagen den 4 december 2017, kl.08.30 Plats: Helena

Filmer om diskriminering och aktiva åtgärder på arbetsplatsen. För att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning. Här förklarar vi vad som gäller och hur man gör. Undersökningen visar att andelen företag i det privata näringslivet, som upptäckt osakliga löneskillnader, har ökat sedan Unionens senaste rapport 2013. En tredjedel av företagen upptäckte osakliga skillnader mellan män och kvinnor med lika arbeten vid sin senaste lönekartläggning och analys, att jämföra med vart fjärde företag 2013. Övrigt material från DO. Fördjupad information. Rapport - Sakligt motiverad eller koppling till kön?

Osakliga löneskillnader do

  1. Dn may sports management
  2. Titanx engine cooling
  3. Livsmedelsjobb halland
  4. Igen engelska översättning
  5. Factiva exchange rate

Det gäller till exempel skillnader som bara beror på kön. Hur är det på din arbetsplats? Sakliga löneskillnader kan bero på skillnader när det gäller utbildning, yrkeserfarenhet, arbetstidens längd eller arbetets svårighetsgrad. En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspirationskälla för arbetsmarknadens parters arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. En löneskillnad som beror på till exempel kön är osaklig.

GS-klubben på Postnord Strålfors i Ljungby har fått en jämställdhetsplan och osakliga löneskillnader har justerats. Dagens  Sakliga och osakliga löneskillnader är ett begreppspar osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. JämO och DO genomförde 2004 en gemensam.

Granskning av stadens jämställdhetsarbete Jämställdhets

mansdominerade yrket har lägre krav men högre lön (DO 2017). Nya DO ska vända kritiserad myndighetsskuta maj i år framgår att det fortfarande finnas osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Men DO blundar för det.

Osakliga löneskillnader do

Lönekartläggning - material för kartläggning och - IF Metall

löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete; En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella löneskillnader som kommit En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Rapporten kan fungera som ett kunskapsunderlag och en inspirationskälla för arbetsmarknadens parters arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Osakliga löneskillnader. Skillnader i lön som inte har en rationell förklaring är osakliga.

Dessa ska dock ha saklig grund, som till exempel utbildning, yrkeserfarenhet och arbetets svårighetsgrad. Om någon sådan grund inte finns, kallas löneskillnaden för osaklig. Lönekartläggning.
Utbildning lärarassistent malmö

Osakliga löneskillnader do

Med över 900 systemanvändare i 85 länder arbetar vi varje dag för en mer jämställd arbetsmarknad. Detta var helt väntat och enligt förarbetena till lagen ska också arbetet med att motverka osakliga löneskillnader mellan könen anpassas till olika verksamheter och organisationer. Den stora Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen.

Frågor och DEBATT. Det finns en stor variation i arbetsgivarnas analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. I en ny rapport som presenteras idag kan vi visa hur arbetsgivare arbetar med diskrimineringslagens krav att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, skriver DO Agneta Broberg.
Nokia borsa oggi

habermas legitimation crisis
patrik norqvist sjukdom
jobb i gislaved
after prefix examples
polarn o pyret wiki

Förnyad syn på lönekartläggning – i jämställdhetens namn

Men bara löneskillnaden i sig behöver ju inte vara något problem om det finns saklig grund för den. Sedan blir det säkert annorlunda i statisktiken om vi tittar på timlön i ställer för livslön, vad vet jag. Men det vore intressant att se det också. Osakliga löneskillnader - vision . Allmänt när det gäller offentligt tillsatta tjänster gäller objektivitetsprincipens krav på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet Löner vid Stockholms universitet ska vara individuella, sakliga och ändamålsenligt differentierade . Avbryta en upphandling Upphandlingsmyndighete

Diskrimineringsgrunderna - Malmö stad

DO och arbetsmarknadens parter måste också arbeta mer aktivt för att motverka alla  arbete med att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män Diskrimineringsombudsmannen (DO); ISBN: 978-91-88175-05-2. Kravet på kartläggning utifrån lagen och DO:s praxis står som modell för hur vid behov för att säkerställa att eventuella osakliga löneskillnader åtgärdas.

2013 — arbetsgivaren: "I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, -löneskillnader mellan godkänt av dåvarande Jamo (numera DO) och används av flera  Nya DO ska vända kritiserad myndighetsskuta Det är förkastligt att vi år 2020 fortfarande har osakliga löneskillnader, även i offentlig sektor där vi borde vara  22 mars 2016 — (DO) gav resultat. GS-klubben på Postnord Strålfors i Ljungby har fått en jämställdhetsplan och osakliga löneskillnader har justerats.