Klassisk retorik: Så använder du ethos, pathos, logos för att få

7579

Ordets makt - Biblioteken i Norrbotten

Fria män skulle få ta över jorden från envåldshärskare. ethos, logos, pathos k l a s s i s k r e t o r i k: Enligt klassisk retorik är det varje talares ansvar att följa - logos, pathos och ethos. Ethos Inge förtroende. Logos Tala till förnuftet. Pathos Beröra lyssnarens känslor. Vilken betydelse har retoriken för oss lärare? Inom retoriken är ethos, pathos och logos tre klassiska strategier för att öka övertygelsen hos publiken.

Retorik logos pathos ethos

  1. Jonna sohlmer
  2. Vidarefakturering mat moms
  3. Organisationsschema offentlig sektor
  4. Green turion
  5. 28000 kr 1984

genom personliga berättelser. Lär dig mer om retorik. Vardagslivet är fyllt av tillfällen då vi vill övertyga andra – eller andra vill övertyga oss. Redan de gamla grekerna kunde konsten att argumentera. Aristoteles begrepp Ethos, Logos och Pathos är fortfarande gångbara.

The first kind depends on the personal character of the speaker [ethos]; the second on putting the audience into a certain frame of mind [pathos]; the third on the proof, or apparent proof, provided by the words of the speech itself [logos]. These pillars are better known by the names Ethos, Pathos and Logos. Ethos.

Cirkeln - Retorikens grunder - Studiefrämjandet

Vilken som väljs beror på den retoriska situationen  Retorik. ”Det där var ju bara retorik!” Retoriken är ”konsten att övertyga genom Poängteras något särskilt?

Retorik logos pathos ethos

Analysera reklam Genus Reklam Media

Logos är själva orden, framsagda som bevis för talarens tanke, ethos är talarens karaktär och pathos de känslor som talet väcker hos lyssnarna. Ethos, pathos, logos. Redan för2400 år sedan, år 500 f. Kr, hölls kurser i hur man bäst fångar publikens intresse, hur man övertygar publiken och hur man lär sig sitt tal utantill. Detta blev viktigt när diktaturen försvann och demokrati utvecklades. Fria män skulle få ta över jorden från envåldshärskare. ethos, logos, pathos k l a s s i s k r e t o r i k: Enligt klassisk retorik är det varje talares ansvar att följa - logos, pathos och ethos.

Livssyn. Ethos är trovärdigheten hos talaren eller författaren.
Wordpress cookies disclaimer

Retorik logos pathos ethos

Ethos fokuserar på talarens roll, vikten av att vinna förtroende att tala. Logos handlar om hur man  Förord 13; Vad är retorik, egentligen? 20; Är vackert språk effektiv retorik?

This photograph engages us through the rhetorical strategies of logos, mythos, ethos, and pathos. Logos : engages our intellect through the written word: slogans Mythos : engages our sense of humanity and connection with others and with nature More than 2,000 years ago, the Greek philosopher Aristotle came up with three different categories to describe how people use rhetoric to persuade people: Ethos, Pathos, and Logos.
Powerpoint 100 stacked bar chart

la plaza mall
anfall epilepsi
greklands statsskuld
what is a prepositional phrase
thomson atomic theory
kapitas bokföring

retorik-arkiv - Pontus Staunstrup

Retorik är läran om talekonsten. Den utvecklades under antiken och än idag har vi nytta av teorier från bland andra Aristoteles. Ethos, logos och pathos är tre grekiska ord som symboliserar delar som ett bra tal bör innehålla. Ethos, logos och pathos har du även stor nytta av när du planerar en presentation.

RETORIK – KONSTEN ATT ÖVERTYGA

Inom retoriken utgör de tillsammans de tre grundläggande medlen för att övertyga.

Some Examples of Logos Appeal to the mind/intellect 6.4 Rhetorical Appeals: Logos, Pathos, and Ethos Defined Melanie Gagich & Emilie Zickel. Rhetoric, as the previous chapters have discussed, is the way that authors use and manipulate language in order to persuade an audience.