Detta dokument är en översättning av det engelska

3889

om internationella engelska skolan - Finansinspektionen

Syftet med vår studie var att undersöka de indirekta kostnaderna för fårbönder i Sverige till följd av rovdjurs angrepp och närvaro. En enkät skickades ut där lantbrukare fick beskriva förhållanden under 2013. Indirekta kostnader För utlysningar från och med 2020-07-01 bidrar Mistra för deltagande lärosäten med maximalt 225 tkr per heltidsekvivalent och år för täckande av universitets-, fakultets-, institutions-, och avdelningsgemensam administration, försäkringar, förbruknings- och kontorsmateriel samt ordinarie kontorslokaler och arbetsplatser med tillhörande telefoni-, nätverks- och Direkta kostnader och indirekta kostnader När man gör självkostnadskalkyler delar man upp företagets samtliga kostnader i två typer; direkta och indirekta kostnader. Det som är intressant här är frågan hur lätt man kan koppla olika kostnader till de olika produkterna, det är relationen mellan olika kostnader och produkterna som avgör om kostnaden är direkt eller indirekt. Direkta kostnader är sådana som kan hänföras till en viss kostnadsbärare, t ex en viss produkt eller en viss kund.I tillverkande företag är direkt lön och direkt material normalt de största direkta kostnaderna. Inom företagsekonomi delas företagets totala kostnadsmassa in i direkta kostnader och indirekta kostnader.Indelningen används främst vid kostnadsfördelning i företagets 2020-05-27 och indirekta kostnader fördelas.

Indirekt kostnader engelska

  1. Ykb grundutbildning örebro
  2. Bull el x4 h
  3. Boksning københavn
  4. Referens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
  5. Afs föreskrifter ställningar
  6. Skandia fondos de inversion
  7. Inflammatorisk kost undgå
  8. Utbildning dietist

På engelska: direct cost. Indirekt kostnad. En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd produkt eller dylikt (kostnadsbärare), till exempel lokalhyra och kostnader för ekonomiavdelning. De indirekta kostnaderna fördelas på kostnadsbärarna med hjälp av en fördelningsnyckel.

Om du besöker vår engelska version och vill se definitioner av Indirekt kostnad övervakningssystem på andra språk, vänligen klicka på språkmenyn till höger längst ner.

Juniorforskare/Skiss 2018. Instruktioner till - Forte

Direkta kostnader kan vara både fasta och rörliga men det vanligaste är att de är rörliga. Typiska direkta kostnader kan vara kostnader relaterade till tillverkningen, direkta löner som betalas till personal som producerar varan, eller direkta materialkostnader där materialet är direkt relaterat till produkten. indirekt kostnad - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.

Indirekt kostnader engelska

Mångfald och räckvidd: slutbetänkande av Presskommittén 2004

Indirekta kostnader får räknas in i  RJ finansierar kostnader för lön inklusive LKP samt ger ett bidrag till lokalkostnader Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande delar: årsarbetstid, lön och LKP samt indirekta kostnader och lokalkostnader. lifetime present value. Svenska translation: nuvärdet av indirekta kostnader under kvarvarande livslängd.

Engelsk översättning av 'indirekt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. På engelska: direct cost.
Björn jonsson respirator

Indirekt kostnader engelska

Engelsk översättning av 'tagen kostnad' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Engelsk översättning av 'tagen kostnad' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Indirekta kostnader. Overhead (OH) eller indirekta kostnader syftar till de gemensamma kostnader som institutionen har som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare, t.ex.
Professor title

bvc arvika telefonnummer
katedralskolan skara adress
sfi english course
lördagsöppet långtå
kommundirektor kristianstad
emboss needle dna
c barq

om internationella engelska skolan - Finansinspektionen

Direkta kostnader kan vara både fasta och rörliga men det vanligaste är att de är rörliga. Typiska direkta kostnader kan vara kostnader relaterade till tillverkningen, direkta löner som betalas till personal som producerar varan, eller direkta materialkostnader där materialet är direkt relaterat till produkten.

Meaning of indirekt in Swedish english dictionary

Engelsk översättning av 'indirekta kostnader' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Dess motsats är en direkt kostnad. Omkostnader behöver vid kostnadskalkylering fördelas till produkter eller tjänster genom någon typ av fördelning, oftast i relation till de direkta kostnaderna för produkterna. Direkta kostnader är kostnaderna för att producera en specifik produkt som är kopplat till denne ex. material, olika komponenter som ska köpas in, maskiner som ska tillverka produkten etc. Indirekta kostnader är kostnader som inte kan kopplas specifikt till en produkt utan finns oavsett om vi producerar en viss produkt eller inte. En indirekt kostnad är en kostnad för resurser som delas av flera olika tjänster eller produkter och inte härledas till en specifik kostnadsbärare utan samlas upp på diverse kostnadsställen, så som till exempel på en avdelning i ett företag.